RECULL socis 1972-2022

OBSERVACIONS

  1. Veureu que hi ha dos tipus de socis:

  • SOCI-Axxxx = Soci que es va donar d'alta en el període 1972-1975, n'hi ha 175.

  • SOCI-0xxxx = Soci que s'ha donat d'alta en el període 1991-2022.

  1. A la columna alta/baixa, trobareu:

  • B = s'ha donat de baixa

  • b = no es va donar de baixa, però a partir d'un cert moment es va deixar de passar el cobrament de la quota.

  • A = actualment és alta al CES

  1. Si observeu alguna errada, ens ho comuiqueu (ces@ ces.cat) i ho esmenarem el més aviat possible.