DADES HISTÒRIQUES CES

El 2022 haurà estat l’any de la commemoració del 50è aniversari del CES.

Endeguem aquest espai que vol ser un recull de la seva història, amb la relació de socis de sempre, les juntes que s’han constituït en aquests 50 anys, la digitalització de la revista Xino-Xano, les imatges de l’exposició del passat mes de març/2022 i altres documents que anirem incorporant.

Estem oberts a les vostres iniciatives (ces@ces.cat).

Esperem que serveixi per millorar la comunicació i informació.